Formularz zgłoszeniowy na warsztaty Tai Chi

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty Tai Chi z mieczem organizowane przez Szkołę Tai Chi Guangfu w Łodzi.

* Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przyczyny, dla których nie powinienem/-nam uczestniczyć w zajęciach Tai Chi.

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Pole na uwagi lub sugestie

Formularz zgłoszeniowy – Obóz Tai Chi

Formularz zgłoszeniowy
na Zimowy Obóz Tai Chi
Nagórzyce, 8-13 lutego 2020 r.

Wypełnij uważnie wszystkie pola formularza i kliknij „wyślij”.
Zamieszczone informacje są poufne i będą wykorzystane tylko w celu organizacji obozu.
W celu rezerwacji miejsca prosimy o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 300 zł na numer konta:
60 1050 1025 1000 0090 7048 3947
Szkoła Tai Chi Guangfu
Radosław Węglarz
ul. Osmańczyka 14b/14
01-494 Warszawa

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Imię i nazwisko*

Adres email*

Numer telefonu*


Dane osobowe

Data urodzenia (w formacie DD.MM.RRRR)*


Informacje dotyczące pobytu

Termin pobytu*

Rodzaj posiłków*

Preferowany rodzaj zakwaterowania*

Czy chcesz być z kimś konkretnym w pokoju (podaj nazwiska)?


Dodatkowe informacje

Jakie masz doświadczenie z tai chi?*

Czy będziesz jechać samochodem i możesz kogoś zabrać?
TakNie

Skąd będziesz jechać?

Pole na uwagi lub sugestie


* Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przyczyny, dla których nie powinienem/-nam uczestniczyć w zajęciach objętych programem ZImowego Obozu Tai Chi 2020.

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).